Samen verbonden met God en met elkaar. 

Op zondag vieren we. Dat doen we al, sinds de dag van de opstanding van Jezus. We streamen korte vieringen vanuit drie locaties: voor Zoetermeer vanuit kerkgebouw het Kompas. Voor Delft vanuit de Immanuëlkerk. En voor Pijnacker vanuit het Kruispunt. Zo zorgen we voor een moment van verbondenheid met elkaar. We streven naar een paar liederen, een gebed en een korte bemoediging. Via deze website moedigen we je vervolgens aan om met de bijbeltekst van de zondag thuis aan de slag te gaan. Klik hieronder op de goede plaats voor informatie die voor jou bij komende zondag hoort.

Zondag 29 Maart: Elia op de Horeb (1 Kon. 19)

Voorbereiding

De kerkdienst in Delft begint om 10.00 uur en wordt uitgezonden via Kerkomroep  en Youtube. Denk van te voren na over hoe je er om 10.00 uur bij zit. Maak de ruimte in orde. Zorg voor rust, voor bijbels, een goede internetverbinding en een kaars. Schakel op tijd in, de live stream begint een paar minuten voor 10.00 uur. We beginnen de viering met een het aansteken van een kaars. Een goede voorbereiding vraagt ook om gebed. Vraag God bij het opstaan, of tijdens het ontbijt, om een goede viering. 

Start van de viering

We openen de dienst met het aansteken van de kaars. Het aansteken van een kaars kan je thuis ‘meedoen’, laat bij voorkeur een van de kinderen de kaars aansteken. Na het aansteken van de kaars begint de viering. Dit gaat zo, je kunt de teksten als het goed is via Youtube meelezen. 

De voorganger zegt:

‘Onze hulp is in de naam van de Heer,

De aanwezigen in de kerk en thuis zeggen, in antwoord daarop:

die de hemel en de aarde gemaakt heeft.’

Hierop zegt de voorganger: ‘De Heer zal met u zijn’.

En dan jullie weer: ‘De Heer zal u bewaren’.

Eerste lied

Na de opening zingen we het eerste lied: ‘Groot is uw trouw o Heer’. De complete liturgie vind je onderaan dit deze tekst. Op zit moment werken we nog aan een goede manier om ook de liedteksten te laten zien bij de uitzending. Voor de komende zondag moeten jullie de teksten nog zelf opzoeken. Kijk onder ‘liturgie’ (hieronder) om welke liederen het gaat. Zingen jullie thuis mee?

Openingsgebed

Ik spreek namens ons allemaal een openingsgebed uit waarin ik vraag of God met zijn Heilige Geest door ons heen wil werken, ons wil verbinden aan elkaar en met zijn evangelie. Omdat we de uitzending live streamen is het trouwens mogelijk om via de live chat van Youtube gebedspunten vanuit huis in te brengen voor het voorbeden gebed na de overdenking.

Bijbeltekst en overdenking

Na het openingsgebed volgt de bijbellezing van de zondag, en de overdenking. In de overdenking beperk ik me tot de hoofdlijn en de hoofdzaak van het bijbelverhaal. Thuis, of op het digitale kerkplein, kunnen jullie aan de hand van de verwerkingsvragen met elkaar of met anderen in gesprek over het verhaal van Elia op de Horeb (1 Koningen 19). Direct na de overdenking zingen we nog een lied.

Voorbeden 

Nadat ik heb gekeken welke gebeden jullie vanuit de kring of vanuit huis willen inbrengen (denk er vast over na: welke gebedspunten kan en wil je delen?), spreek ik een gebed uit. We sluiten het gebed af met het Onze Vader: dat kan iedereen vanuit huis meebidden. We gebruiken de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling: 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Afsluiting en vervolg

Ik zal je aan het einde van de dienst  nog herinneren aan de mogelijkheid om giften te geven in de collecten via Givt. Het collectegeld is deze zondag bestemd voor de Stichting Evangelie en Moslims. De zegenbede spreken we weer samen uit. De voorganger zegt:

Moge de Heer jullie begeleiden op al jullie wegen. 

Jullie antwoorden:

Moge de Heer jou zegenen. 

Ik zeg tot slot:

Lof aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

Jullie zeggen daarop:

Amen.

 

Thuis verder (ver)werken

Thuis, of op het digitale kerkplein, kan je napraten aan de hand van de verwerkingsvragen bij het onderwerp van de kerkdienst.

Verwerkingsvragen  

(1) Wat vond je mooi in de ontmoeting van deze zondagmorgen? Wat heeft je geraakt? Wat bleef je bij? Waar dank je God voor?

(3) Wat vond je mooi of wat viel je op aan de verbeelding van de figuren bij het kruis in de kerk?

(2) Elia is diep teleurgesteld. Teleurstelling heeft te maken met verwachtingen. Zijn verwachting dat het volk zich zou bekeren (en misschien ook wel dat hij zelf een geslaagde profeet zou zijn) kwam niet uit. In welke verwachting ben jij teleurgesteld? Wat vind jij wel eens moeilijk? Vergeet niet dit gesprek ook met de kinderen te voeren. Wat teleurstelling is weten zij ook heel goed – durf je ook hierin eerlijk te zijn, voordat je de ander helpt met het zoeken naar oplossingen?

(3) God stuurt een boodschapper naar Elia in de woestijn, die hem tot twee keer toe moed insprak zodat hij weer verder kon gaan. Kunnen jullie eens met elkaar delen hoe anderen jou bemoedigd hebben toen jij het moeilijk had? Je kunt het ook omdraaien: bedenk wie jullie vandaag willen bemoedigen en hoe je dat zou kunnen doen.

(4) Elia ontmoet God in de stilte. Dit is ook een tijd waarin veel dingen letterlijk stil vallen. Ineens hoor je de vogels fluiten, veel duidelijker dan voorheen (probeer maar eens: doe je ogen dicht en wees allemaal stil). Probeer daarna samen de volgende vraag te beantwoorden: hoe kan dit voor jou of voor jullie een tijd van reflectie zijn, waarin je God opnieuw ontmoet, of in ieder geval zoekt en luistert?

Kindermateriaal

Voor meer kindermateriaal en tips voor gesprek met kinderen (inclusief doe-tips), check het materiaal van Tear: https://kalender.tear.nl/kerken. Ook van harte aanbevolen: het Youtube kanaal ABC van het Geloof.

Liturgie

In de dienst van zondag 22 maart zingen we de volgende liederen (in deze volgorde): Groot is uw trouw o Heer en Stil, mijn ziel, wees stil (Opw. 717). Direct na de slotzegen zingt Evelien een lied dat erg goed past bij het bijbelverhaal: ‘Als ik u ontmoet‘ (Sela). Dat is een luisterlied. De bijbellezing is 1 Koningen 19,1-18.

Napraten op het digitale kerkplein

Je kunt vanaf 10.30 uur met gemeenteleden napraten op het digitale kerkplein door te klikken op een van de volgende plaatjes. Je wordt dan via het platform Zoom verbonden met andere gemeenteleden. Doe mee en laat je verrassen. Achter elke ‘ruimte’ zit een gespreksleider op je te wachten!

            

Onze gemeente komt aanstaande zondag (29 maart) om 10:00 uur voor een korte bijeenkomst via internet bij elkaar. We gebruiken daar de web-applicatie ZOOM.us voor. Zoals in het bedrijfsleven nu ook volop gebeurt om op afstand met elkaar te vergaderen.

Als je ook mee wilt doen, dan ben je welkom! Stuur dan even een mailtje aan webmaster@pijnacker-nootdorp.gkv.nl, dan nemen we contact met je op om wat gegevens uit te wisselen.

Zondag 29 Maart – Bergopwaarts in een briesje

Zelfs helden kunnen vallen… De grote profeet Elia nam het op de Karmel nog op tegen honderden priesters van Baäl en Asjera, tegen de koning en tegen het hele volk Israël. Elia wist het zeker: met mijn God sta ik sterk. Hoe anders is het een korte tijd later: uitgeput en bang schreeuwt hij naar God: ik red dit niet alleen!
Het kan zomaar zijn dat je zelf in deze tijd ook zulke gevoelens kent. Soms sterk: met mijn God spring ik over muren! Andere momenten angstig: waar gaat dit heen?
God neemt Elia en ons mee terug naar Horeb, naar waar het begon, waar Hij liet zien: IK ZAL ER ZIJN, ga jij nu maar gewoon. IK ben er voor je, precies zoals jij Me nodig hebt.

Bergopwaarts – We blijven ook in deze dienst aansluiten bij het 40 dagen project Bergopwaarts. Deze week over Elia op de Horeb (1 Koningen 19).

Voorbereiding – Lees voor zondag onderstaande informatie alvast door, zo weet je wat je kunt verwachten, maar ook wat je met je kinderen of voor jezelf kunt voorbereiden.

Aan het begin van de dienst zal een kaars worden aangestoken. Ik zal je vragen om als teken van verbondenheid dat thuis ook te doen. Als je dat wilt, zet dan een kaars klaar. Ook is er gelegenheid om in de dienst een gebedspunt aan te dragen. Denk er alvast over na wat jij kunt en wilt delen. Waarvoor kunnen we bidden, waarvoor danken?

Maak bovenal zondagmorgen je ruimte in orde. Bedenk vooraf hoe je er om 9.30u bij wilt zitten. Zorg voor rust, voor bijbels, een goede verbinding. En vraag God bij het opstaan, of tijdens het ontbijt, om een goede zondag.

Stream – De livestream in Zoetermeer wordt uitgezonden vanuit het Kompas en begint om 9.30 uur (let op: we verzetten dit weekend de klok naar de zomertijd!). We zenden uit via Kerkomroep en YouTube. Bij Kerkomroep zal de dienst in elk geval via geluid te volgen zijn, voor beeld kun je inloggen met gegevens die eerder intern aan leden van De Lichtzijde en Het Kompas zijn verzonden. Het live-beeld zal via Kerkomroep helaas beperkt beschikbaar zijn vanwege capaciteitsrestricties.

Kinderen – Voor de kinderen zijn er bij deze dienst twee kleurplaten: 1. Waar Twee Of Drie, 2. Elia op de Horeb. En er is een puzzel (digitaal maken of printen). Aan het begin van de dienst is er speciale aandacht voor de kinderen met een kindermoment. We gaan een heus proefje doen. Benieuwd hoe dat op afstand zal gaan! Ook zal de geldkoker voor Nepal verder worden aangevuld met het door jullie gespaarde geld. Je kunt tot zaterdagavond je bedragen doorgeven aan Greetje (jeugdwerker@delichtzijde.nl).

Voorbeden – Het gebed is in deze dagen één van onze krachtigste hulpmiddelen. Waar fysiek contact wegvalt, voelen we ons door gebed intens verbonden. In deze tijden krijgen daarom de voorbeden een belangrijke plek in de vieringen. Deze zondag vraag ik je om tijdens de dienst gebedspunten te sturen naar gebed@gkvzoetermeer.nl.

Collecte – Na het gebed met voorbeden zal er gelegenheid zijn om vanuit huis een bijdrage te leveren voor het werk van de Diaconie. Juist in deze en de komende tijd is er veel diaconaal werk te doen. De verwachting is dat meer mensen – ook gemeenteleden – in financiële nood kunnen komen vanwege de coronacrisis. Laten we solidair met elkaar zijn en geven voor elkaar.

Maak uw gift over ovv ‘collecte diaconie’ op rekening
NL80 RABO 0160 1802 44 t.n.v. Geref. Kerk Vrijgemaakt of

NL44 INGB 000 4055 186 t.n.v. Diaconale raad samenw gemeente De Lichtzijde

Viering – Voorganger in deze dienst is ds. Matthijs Biewenga. De liturgie is:

Welkom, kaars aansteken
Votum en groet
Zingen: Opw. 717 “Stil, mijn ziel, wees stil”
Lezen als leefregel: Matteüs 18:19-20
Kindermoment
Zingen (kinderlied): E&R 260:1,2,3 “Hand en voet”
Aanvullen van de Nepal-opbrengst
Gebed
Lezen: 1 Koningen 19:3-18
Preek
Muzikaal intermezzo. Uitlopend in:

Zingen: GK Psalm 42:1,3,5 “Heer, een hert in dorre streken”

Gebed
Collecte
Zingen: GK Gz 232:1,2,4 “Op bergen en in dalen”
Zegen

Thuis verder (ver)werken

  1. Samen een kaars aansteken, wat doet dat jou in deze tijd?

  2. Elia vindt God in een briesje (of beter misschien: God vindt Elia in een briesje). Wat heb jij op dit moment nodig van God?

    1. Wat verwacht jij van God in deze Corona-tijd?

    2. Welke (kleine of grote) dingen kun jij nu doen?

  3. We staan pas aan het begin. Wat doet zo’n gedachte met jou?

  4. Kun jij nog bergopwaarts? Wie of wat heb jij daarbij nodig?

  5. In de bijbel komen we nogal eens ‘geloofshelden’ tegen, waartegen wij opzien. Juist zij blijken vaak ook heel menselijk in hun geloof. Denk niet te klein van jezelf, dank God voor zijn werk in jou!

MEER:

Voor meer kindermateriaal en tips voor gesprek met kinderen (inclusief doe-tips), check het materiaal van Tear: https://kalender.tear.nl/kerken

Als luistertip geef ik je bij deze week het lied ‘Vandaag’ van Kinga Bán.

Deze website gebruikt cookies.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?