Niet natuurlijk!

Pas twee weken geleden, maar het voelt als een eeuwigheid.

Veertien dagen terug deden de overheid en het RIVM de oproep geen handen meer te geven.

Het was de eerste van een serie maatregelen die elkaar rap opvolgden. Van geen handen geven, naar geen bijeenkomsten groter dan 100 personen, gevolgd door sluiting van horeca en onderwijs, en nu zelfs helemaal geen groepsvorming meer. Onze wereld op de kop.

Je merkt aan alles dat het niet klopt zo. Mensen die elkaar mijden, ouderen die bijna worden vergeten, in de supermarkt om elkaar en je karretje heen draaien. Het is even niet anders, maar kloppen doet het niet.

Een wereld staat op de kop, gekanteld naar een leven dat niet klopt. Natuurlijk niet! Want waar onderling contact en verbondenheid wordt vermeden daar sterven we aan onszelf. God zei het al, helemaal aan het begin: “Het is niet goed: een mens alleen.” Waar het goede er van Zijn schepping afdroop, daar klonk het onvolmaakte in de eenzaamheid, het slechte in de onverbondenheid.

Het is niet goed, niet natuurlijk, dat mensen afstand van elkaar nemen. Het is niet goed als mensen elkaar mijden. Het is niet goed als mensen alleen sterven. En het is niet goed als mensen alleen leven. Natuurlijk niet!

Ja, ik weet wel, het is nu even niet anders. Laten we daarom alles doen om de noodzakelijke maatregelen goed op te volgen. In het belang van onze eigen veiligheid, en meer nog die van de ander.

Maar laten we intussen niet vergeten: onverbonden is ook onnatuurlijk, niet goed. Wees daarom creatief in het vinden van nieuwe manieren. Vertel elkaar wat verbindend werkt en wat juist nu nodig is. Zoek elkaar op via nieuwe wegen. Heb oog voor elkaar en doe moeite om iets te betekenen.

En laten we dan, als de dag komt dat het virus voorbij is, één les helder hebben geleerd. Eenzaamheid is niet goed, onverbonden leven is niet de bedoeling. We zijn als mens gemaakt voor samenleven, om er voor elkaar te zijn als hulp die past. Dus, als die dag komt dat het virus voorbij is, loop ook dan niet zomaar langs elkaar heen, mijd de ander niet, vergeet niet de ouderen om je heen of de alleenstaande naast je.

Het is nu even niet anders. Maar het is wel de wereld op z’n kop. Niet natuurlijk!

Zoek verbondenheid. Nu, vandaag en morgen.

Tot in de eeuwigheid. Waar alles wat nu niet klopt, wordt rechtgebogen.

Lees: Genesis 2:18-23, Marcus 15:33-37 en Openbaring 21:3-6

——————————————————————

Matthijs Biewenga – dinsdag 24 maart 2020

Deze website gebruikt cookies.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?